Privacyverklaring

AVG

Gegevens over Cursus & Training Noord-Limburg

Cursus en Training Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van zelfstandige docenten. Iedere docent beschikt over een eigen privacyverklaring, beschikbaar op aanvraag bij de desbetreffende docent. Contactgegevens vindt u op de verschillende cursuspagina’s.

Deze privacyverklaring is een voorbeeld van de individuele privacyverklaringen van de afzonderlijke docenten. De privacyverklaring van een docent kunt u opvragen bij de respectievelijke docenten.

Iedere docent werkt vanuit zijn/haar vestiging en is bereikbaar via zijn/haar mailadres. Respectievelijke docentgegevens vindt u op de desbetreffende cursuspagina’s en in de respectievelijke privacyverklaringen. Cursus en Training is bereikbaar via een van de docenten; elke docent beschikt over een eigen mailadres, dat adres vindt u op de verschillende cursuspagina’s (in de eerste paragraaf).

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming

Cursus en Training verwerkt uitsluitend de volgende gegevens:

  • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
  • Uw adres en telefoonnummer en/of het adres en telefoonnummer van uw bedrijf
  • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf

Doel van het verwerken van de gegevens

Deze gegevens zijn nodig voor het verstrekken van informatie omtrent een cursus, het factureren, het versturen van de nieuwsbrief en het voeren van de bijbehorende administratie.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens

Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
– factureren is wettelijk verplicht, dus moeten de facturen bewaard blijven;
– het e-mailadres van een cursist of bedrijf bijhouden is nodig voor het kunnen versturen van nieuwsbrieven en informatie.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, vernietigen wij uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer die nodig zijn voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens

Uw gegevens staan opgeslagen op onze computer en zijn fatsoenlijk beveiligd door middel van een firewall en antivirussoftware.

Delen van de gegevens

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld voor de aangifte Omzetbelasting.

Klachten

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doen wij bij het eerste contact met u. Dat staat ook in onze Algemene Voorwaarden.

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Uw gegevens worden dan zo snel mogelijk verwijderd. Wij kunnen dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren of u informatie sturen.

Inzien van gegevens

U kunt op elk moment aan ons vragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Wij reageren dan zo spoedig als haalbaar is.

Wijzigen van gegevens

U kunt ons op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Wij voldoen daar dan zo spoedig als voor ons haalbaar is aan, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Verwijderen van gegevens

U kunt ons op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Wij reageren dan zo spoedig als voor ons haalbaar is, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Wij kunnen dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer wij daadwerkelijk uw gegevens verwijderen, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als wij een opdracht voor u hebben gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting hebben opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin wij de opdracht hebben gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zullen wij dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens

Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u ons vragen om opgaaf van alle gegevens die wij over u hebben, zodat u die naar die nieuwe leverancier mee kunt nemen.

Automatische verwerking

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig. Als u zich zelf inschrijft voor de nieuwsbrief, dan worden alleen die gegevens automatisch verwerkt.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

Omdat Cursus en Training een samenwerkingsverband is van docenten, is de persoon die verantwoordelijk is voor uw privacy- en gegevensbescherming de docent bij wie u een cursus volgt/hebt gevolgd. De contactgegevens van elke docent vindt u bovenin de respectievelijke cursuspagina’s.