Gebarentaal

 

 niveau dag tijdstip start lessen prijs
NmGAB1  maandag 19:30 tot 21:00 uur   21-02-2022 14x € 220,00
 • Voor informatie over de docent klik hier.
 • Heeft u vragen over de cursus, stuur een mail.
 • Het inschrijfformulier vindt u onderaan deze pagina.

‘Gebaren’

Voor wie?

In een inclusieve samenleving is iedereen welkom. In de praktijk is kunnen horen en kunnen spreken in onze maatschappij echter nog steeds de norm, wat het welkom voelen vaak in de weg staat. Want voldoet iemand daar niet aan, dan kan het gevoel ontstaan genegeerd of niet begrepen te worden. Dat levert weer druk op richting aanpassen. Ieder (be)levend wezen is uniek, méér dan wat diegene wel of niet kan. De ander, maar jijzelf ook. Door je expressie uit te breiden voorbij de woorden, creëer je ruimte iets van jezelf te beleven en de ander te ervaren, ruimte voor contact dat verder gaat dan de norm, dat over de grenzen van hokjes reikt.

Over Nederlands met Gebaren:

Nederlands met Gebaren (NmG) is het ondersteunen van gesproken Nederlands met gebaren uit de Nederlandse gebarentaal (NGT). Door deze combinatie van twee talen ontstaat een contacttaal die we NmG noemen: je spreekt de volledige Nederlandse zin uit en maakt die tegelijkertijd visueel.

Over de cursus:

De module ‘Nederlands met Gebaren voor algemeen belangstellenden’ is vooral een praktische cursus. Tijdens onze lessen oefenen we veel, ook zonder stem. De nadruk ligt op ruimte voor beleven. Voor het huiswerk heb je een werkboek en online leeromgeving nodig (te bestellen via de docent, kosten circa 60 euro). Er is geen voorkennis nodig. Het maximum aantal cursisten is twaalf, het minimum zes. Het is dus nog niet zeker of de cursus op de aangegeven datum doorgaat. Het is altijd mogelijk je op de wachtlijst te  laten plaatsen. Stuur hiervoor een mail naar de docent.

  Aanspreektitel *
  Dhr.Mevr.

  Cursus *
  NmGAB1Ik heb een vraag/opmerking

  Belangrijk

  • De genoemde prijs is de prijs zonder eventuele extra kosten te betalen aan de docent, zoals vermeld bij de cursusinformatie.
  • Na inschrijving op een cursus zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
  • U kunt zich niet online inschrijven als u niet over een e-mailadres beschikt.
  • Inschrijven verplicht tot betaling van het cursusgeld! (zie algemene voorwaarden).
  • Na inschrijving ontvangt u tevens de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft. Wenst u die niet meer te ontvangen, dan kunt u zich bij de eerste nieuwsbrief heel eenvoudig uitschrijven.
  • Verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform de regelgeving van de AVG.